Thông báo

Thông báo chuyển kho hàng Pháp về địa chỉ mới.

Thông báo chuyển kho

Từ ngày 01/02/2023, Zship sẽ dừng hoạt động địa chỉ kho Pháp cũ.

Địa chỉ kho cũ tại Paris

Address: 8 Rue Maurice Berteaux, 94200 Ivry-sur-Seine,
France

Các hàng hoá quý khách đã mua về kho Paris cũ, Zship vẫn đảm bảo vận chuyển về VN như bình thường đến hết ngày 10/02/2023

Địa chỉ kho mới tại Paris

KHO PARIS – PHÁP
Address: 117 boulevard de stalingrad, bâtiment E,
94400, Vitry sur Seine,
Île-de-France, Paris
France

NGƯỜI NHẬN
Nom/Last name: Tran
Prénom/First name: Thanh Ha Zship
Phone: 076-333-3339

MONDIAL RELAY
1 – PC Phone: 147 avenue de Verdun, 94200, Ivry sur Seine
Đối với các đơn hàng giao point chỉ nên chọn về PC Phone, nếu không có point thì giao về địa chỉ nhà.

** Colissimo/Chronopost: Boulangerie Joseph, 1 rue Emile Zola, 94800, Villejuif

Lưu ý khi nhập địa chỉ

Quý khách hàng nên copy địa chỉ từ tin nhắn này vào ô điền thông tin khi check out hàng về kho Zship để tránh điền sai thông tin địa chỉ.