Thủ tục / dịch vụ khai báo hải quan là gì

Thủ tục dịch vụ khai báo hải quan (hay còn gọi là Customs Clearance) là các thủ tục xử lý và cần thiết để đảm bảo hàng hóa cũng như phương tiện vận tải được xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua biên giới của các quốc gia (bằng đường bộ, đường biềnđường hàng không).

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục hải quan: thông quan tờ khai để được nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam hoặc xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài. Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế nhập khẩu, thuế VAT trước khi thông quan hàng hóa.

Thủ tục hải quan đối với cơ quan hải quan

Kiểm soát thực hiện nghĩa vụ nộp thuế: Theo dõi việc khai báo hải quan các mặt hàng của Doanh Nghiệp để đảm bảo việc minh bạch trong việc nhập hoặc xuất khẩu hàng hóa (có điều kiện) tại Việt Nam. Đảm bảo việc không để lọt các hành vi gian lận trốn thuế.

Quản lý hàng hóa: Ngăn chặng kịp thời các lô hàng cấm xuất hoặc cấm nhập khẩu không được di chuyển qua khỏi biên giới. Thực hiện nghiệp vụ kiểm hóa ngay lập tức nếu phát hiện, nghi vấn các hành vi gian lận. Khai báo sai thông tin hàng hóa, khai báo gian lận trị giá hàng hóa để trốn thuế.

Ví dụ: Việt Nam cấm nhập khẩu các loại đồ gia dụng cũ, máy móc có niên hạn sử dụng quá 10 năm tuổi. Cấm xuất khẩu khoáng sản (có điều kiện).

Tham khảo: phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP về danh mục các loại hàng hóa cấm xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với cá nhân

Với các sản phẩm mua hàng từ các website thương mại điện tử từ nước ngoài ship về Việt Nam. Bạn cũng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế nhập khẩu như bình thường. Nếu trị giá sản phẩm của bạn lớn hơn 100 USD.

Trong trường hợp này Zship chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển mua hộ bao thuế từ nhiều nước trên thế giới về Việt Nam. Để bạn không phải lo lắng về việc gặp rủi ro khi mua hàng từ nước ngoài.

Dịch vụ khai báo thông quan hàng hóa

Dịch vụ khai báo thông quan hàng hóa Zship

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ HẢI QUAN
Zship cung cấp dịch vụ vận chuyển và ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa. 094.66.555.38

  Khi nào phải khai báo thủ tục hải quan

  Khi doanh nghiệp hoặc cá nhân vận chuyển/mang theo hàng hóa từ nước khác về Việt Nam: có giá trị lớn. Hàng hóa được sử dụng với không đích thương mại. Trường hợp hàng mang theo với mục đích phi mậu dịch nhưng giá trị lớn, các cá nhân/doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định và luật pháp hiện hành của đất nước Việt Nam.

  Các loại hàng hóa sẽ được miễn thuế khi: sản phẩm nằm trong danh mục quy định được miễn thuế, hàng dành cho việc cứu trợ, hàng có giá trị không quá 50 USD / đơn hàng.

  Các loại hình thủ tục khai báo hải quan

  Mã loại hình tờ khai nhập khẩu

  STT Mã LH Tên
  1 A11 Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu)
  2 A12 Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu)
  3 A21 Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập
  4 A31 Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại
  5 A41 Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
  6 A42 Chuyển tiêu thụ nội địa khác
  7 E11 Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài
  8 E13 Nhập tạo tài sản cố định của DNCX
  9 E15 Nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa
  10 E21 Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài
  11 E23 Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang
  12 E31 Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
  13 E33 Nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế
  14 E41 Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài
  15 G11 Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
  16 G12 Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
  17 G13 Tạm nhập miễn thuế
  18 G14 Tạm nhập khác
  19 G51 Tái nhập hàng đã tạm xuất
  20 C11 Hàng gửi kho ngoại quan
  21 C21 Hàng đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu
  22 H11 Hàng nhập khẩu khác

  Mã loại hình tờ khai xuất khẩu

  STT Mã LH Tên
  1 B11 Xuất kinh doanh
  2 B12 Xuất sau khi đã tạm xuất
  3 B13 Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu
  4 E42 Xuất khẩu sản phẩm của DNCX
  5 E52 Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
  6 E54 Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác
  7 E56 Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa
  8 E62 Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu
  9 E82 Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài
  10 G21 Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
  11 G22 Tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
  12 G23 Tái xuất miễn thuế hàng tạm nhập
  13 G24 Tái xuất khác
  14 G61 Tạm xuất hàng hóa
  15 C22 Hàng đưa ra khu phi thuế quan
  16 H21 Xuất khẩu hàng khác
  YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ HẢI QUAN
  Zship cung cấp dịch vụ vận chuyển và ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa. 094.66.555.38

   Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan

   Thông tin trên tờ khai xuất nhập khẩu

   STT Chỉ tiêu thông tin
   1 Tờ khai nhập khẩu
   1.1 Mã loại hình
   1.2 Mã phân loại hàng hóa
   1.3 Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư 38/205/TT-BTC)
   1.4 Cơ quan Hải quan
   1.5 Mã người nhập khẩu
   1.6 Mã đại lý hải quan
   2 Tờ khai xuất khẩu
   2.1 Mã loại hình
   2.2 Mã phân loại hàng hóa
   2.3 Mã hiệu phương thức vận chuyển
   2.4 Cơ quan Hải quan
   2.5 Mã người xuất khẩu
   2.6 Mã đại lý hải quan

   Trường hợp xin giải phóng hàng chờ thông quan

   1 Mã loại hình
   2 Mã phân loại hàng hóa
   3 Mã hiệu phương thức vận chuyển
   4 Cơ quan Hải quan
   5 Mã người nhập khẩu
   6 Mã người xuất khẩu
   7 Mã đại lý hải quan
   8 Số vận đơn
   9 Số lượng
   10 Tổng trọng lượng hàng (Gross)
   11 Phương tiện vận chuyển
   12 Ngày hàng đến
   13 Địa điểm dỡ hàng
   14 Địa điểm xếp hàng
   15 Số lượng container
   16 Phân loại hình thức hóa đơn
   17 Số tiếp nhận hóa đơn điện tử
   18 Mã lý do đề nghị BP
   19 Mã ngân hàng bảo lãnh
   20 Năm phát hành bảo lãnh
   21 Ký hiệu chứng từ bảo lãnh
   22 Số chứng từ bảo lãnh

   Nội dung này được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan: kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018.

   Quy trình thủ tục khai báo hải quan

   Những trình tự cơ bản về việc khai báo hải quan

   – Chuẩn bị đầy đủ chứng từ, hồ sơ của hàng hóa
   – Chuẩn bị chữ ký số, đăng ký với tổng cục hải quan, cài đặt phần mềm Khai báo hải quan VNACCS
   – Đăng ký kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
   – Khai và truyền tờ khai hải quan (VNACCS/VCIS)
   – Đóng phí và lấy lệnh giao hàng từ hãng tàu
   – Chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan
   – Xử lý tờ khai và nghiệp vụ thông quan tại chi cục hải quan hàng về

   Một số hướng dẫn cơ bản cho việc khai báo hải quan

   Khai và nộp tờ khai hải quan: Hiện nay, tờ khai hải quan đã được các chi cục chuyến sang khai và nộp tờ khai theo hình thức hải quan điện tử bằng phần mềm chuyên dụng đó là phần mềm VNACCS

   Khi truyền tờ khai sẽ có kết quả phân luồng cho tờ khai của mình:

   + Nếu tờ khai được phân vào luồng xanh: thì tờ khai của bạn đã được thông quan thành công, và không cần chứng minh hay làm thêm thủ tục gì. Nếu có phát sinh thuế thì khách hàng cần xuống đóng thuế rồi rút hàng ra (đối với hàng nhập) còn đối với hàng xuất thì hàng sẽ được thông quan và book tải để được vận chuyển đến nước nhận.

   + Nếu tờ khai bị phân vào luồng vàng: thì cần cung cấp bộ hồ sơ và chứng từ của hàng hóa để hải quan kiểm tra.

   + Nếu tờ khai bị phân vào luồng đỏ: thì hàng hóa của bạn bắt buộc phải đưa vào kiểm tra thực tế sau khi kiểm tra hồ sơ của hàng hóa. Đây là mức độ kiểm tra cao nhất, phải làm nhiều thủ tục và tốn nhiều chi phí, thời gian, công sức. Có hai hình thức kiểm hóa đó là Kiểm hóa bằng máy soi và kiểm hóa bằng thủ công.

   + Sau khi kiểm hóa xong: cán bộ hải quan sẽ làm các thủ tục cần thiết cho biên bản hàng hóa. Sau khi hoàn thành, xong xuôi các thủ tục sẽ tiến hàng bóc tờ khai và cho hàng hóa xuất đi hoặc rút hàng ra.

   Quy trình cơ bản khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu

   1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA): Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu

   2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC): Nếu khẳng định các thông tin là chính xác thì gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai. Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có những thông tin khai báo không chính xác, cần sửa đổi thì phải sử dụng nghiệp vụ IDB gọi lại màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA) để sửa các thông tin cần thiết

   3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra Danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ quá hạn quá 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản…)

   4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan:
   4.1 Đối với các tờ khai luồng xanh:
   – Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan (trong thời gian dự kiến 03 giây) và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”.

   – Trượng hợp số thuế phải nộp lớn hơn 0: Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và “Thông quan hàng hóa nhập khẩu”.

   4.2 Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ: Hệ thống chuyển dữ liệu tờ khai luồng vàng, đỏ online từ VNACCS sang Vcis.
   – Đối với luồng vàng: cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ giấy tờ do doanh nghiệp đã submit. Nếu nghi ngờ sẽ chuyển sang luồng đỏ để thực hiện kiểm hóa.

   – Đối với luồng đỏ: cơ quan hải quan sẽ thực hiện nghiệp vụ kiểm hóa 100% số lượng hàng.

   5. Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan: Việc khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan được thực hiện từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá.

   Số của tờ khai sửa đổi là kí tự cuối cùng của ô số tờ khai. Số lần khai báo sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần tương ứng với ký tự cuối cùng của số tờ khai từ 1 đến 9

   6. Các điểm cần lưu ý: Mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 mặt hàng, người khai hải quan sẽ phải thực hiện khai báo trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau dựa trên số nhánh của tờ khai.

   Quy trình cơ bản khai báo thủ tục hải quan xuất khẩu

   1. Khai thông tin xuất khẩu (EDA): Người khai hải quan khai các thông tin xuất khẩu bằng nghiệp vụ EDA trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu.

   2. Đăng ký tờ khai xuất khẩu (EDC): Nếu người khai hải quan khẳng định các thông tin là chính xác thì gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai. Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có những thông tin khai báo không chính xác, cần sửa đổi thì phải sử dụng nghiệp vụ EDB gọi lại màn hình khai thông tin xuất khẩu (EDA) để sửa các thông tin cần thiết.

   3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra Danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ quá hạn quá 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản…). Nếu doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên thì không được đăng ký tờ khai và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết.

   4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan:
   4.1 Đối với các tờ khai luồng xanh:
   – Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan (trong thời gian dự kiến 03 giây) và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”.
   – Trượng hợp số thuế phải nộp lớn hơn 0: Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và “Thông quan hàng hóa nhập khẩu”.

   4.2 Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ: Hệ thống chuyển dữ liệu tờ khai luồng vàng, đỏ online từ VNACCS sang VCIS.
   – Đối với luồng vàng: cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ giấy tờ do doanh nghiệp đã submit. Nếu nghi ngờ sẽ chuyển sang luồng đỏ để thực hiện kiểm hóa.
   – Đối với luồng đỏ: cơ quan hải quan sẽ thực hiện nghiệp vụ kiểm hóa 100% số lượng hàng.

   5. Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan: Việc khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan được thực hiện từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá.

   Số của tờ khai sửa đổi là kí tự cuối cùng của ô số tờ khai. Số lần khai báo sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần tương ứng với ký tự cuối cùng của số tờ khai từ 1 đến 9

   6. Các điểm cần lưu ý: Mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 mặt hàng, người khai hải quan sẽ phải thực hiện khai báo trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau dựa trên số nhánh của tờ khai.

   YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ HẢI QUAN
   Zship cung cấp dịch vụ vận chuyển và ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa. 094.66.555.38

    Chứng từ cần chuẩn bị khi khai báo hải quan

    Chứng từ hải quan bắt buộc

    Hợp đồng thương mại (Sales Contract): là văn bản thỏa thuận giữa người mua và người bán về các nội dung liên quan: thông tin người mua & người bán, thông tin hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng, thanh toán v.v…

    Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): chứng từ do người xuất khẩu phát hành để đòi tiền người mua cho lô hàng đã bán theo thỏa thuận trong hợp đồng. Chức năng chính của hóa đơn là chứng từ thanh toán, nên cần thể hiện rõ những nội dung như: đơn giá, tổng số tiền, phương thức thanh toán, thông tin ngân hàng người hưởng lợi…

    Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List): là loại chứng từ thể hiện cách thức đóng gói của lô hàng. Qua đó, người đọc có thể biết lô hàng có bao nhiêu kiện, trọng lượng và dung tích thế nào…

    Vận đơn (Bill of Lading): Là chứng từ xác nhận việc hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải (tàu biển hoặc máy bay). Với vận đơn đường biển gốc, nó còn có chức năng sở hữu với hàng hóa ghi trên đó.

    Tờ khai hải quan (Customs Declaration): chứng từ kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu với cơ quan hải quan để hàng đủ điều kiện để xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào một quốc gia.

    Chứng từ hải quan không bắt buộc

    Hóa đơn chào hàng (Proforma Invoice): Là chứng từ xác nhận về lô hàng và số tiền cần thanh toán, nhưng không phải để thu tiền. Loại hóa đơn này có chức năng chỉ là hóa đơn chào giá bán hàng quốc tế.

    Tín dụng thư (L/C – Letter Of Credit): LC là một bức thư do ngân hàng đại diện của người nhập khẩu (bên mua) lập ra theo yêu cầu của người nhập khẩu (bên mua) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người xuất khẩu (bên bán) tại một thời điểm cụ thể, nếu người xuất khẩu (người bán) xuất trình bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các điều khoản được nêu trong thư tín dụng.

    Chứng từ bảo hiểm (Insurance Certificate): Bao gồm đơn bảo hiểm, và giấy chứng nhận bảo hiểm. Tùy theo điều kiện cơ sở giao hàng (ví dụ: CIF hay FOB), mà việc mua bảo hiểm do người bán hay người mua đảm nhiệm. Thực tế, nhiều chủ hàng không mua bảo hiểm, để tiết kiệm chi phí và rủi ro lúc gặp thiên tai bão lũ thì … mất trắng. Do đó nếu bạn có nhu cầu Zship sẽ tư vấn và giới thiệu làm việc cùng các đơn vị bảo hiểm uy tín.

    Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O – Certificate Of Origin): là chứng từ cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào. Điều này quan trọng với chủ hàng, khi C/O giúp họ được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt, hay được giảm thuế. Tuy nhiên, một vài mặt hàng nếu bạn không để ý thì submit C/O còn làm thuế nhập khẩu tăng cao hơn bình thường (vui lòng kiểm tra với Zship để nắm được các biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất)

    Chứng thư kiểm dịch (Phytosanitary Certificate): Là loại chứng nhận do cơ quan kiểm dịch (động vật hoặc thực vật) cấp, để xác nhận cho lô hàng xuất nhập khẩu đã được kiểm dịch. Mục đích của công việc này là để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ.

    Một số loại chứng từ thường có khác

    – Giấy chứng nhận chất lượng (CQ – Certificate of Quality)
    – Chứng nhận kiểm định (CA – Certificate of Analysis )
    – Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)
    – Chứng thư hun trùng (Fumigation Certificate)
    – Giấy phép đặc biệt (Import or Export Licence)

    Các công ty uy tín về dịch vụ hải quan

    Nói về Zship và các đối tác của Zship

    Nên thuê hay tự làm khai báo hải quan

    – Với vấn đề thuê đơn vị khai báo hải quan hay tự mình khai báo hải quan đều có những lợi ích khác nhau.

    Ví dụ: Nếu công ty bạn không có ai biết hay chưa có kinh nghiệm về vấn đề khai báo hải quan thì bạn nên đi thuê các đơn vị chuyên về dịch vụ khai báo hải quan để họ xử lý cho mình về các vấn đề lên tờ khai, khai báo hàng hóa và các thủ tục hải quan khác.

    – Nếu bạn hay công ty bạn đã có kinh nghiệm trong việc khai báo hải quan thì bạn có thể đứng ra làm thủ tục hải quan để tiết kiệm được chi phí dịch vụ thuê ngoài.

    Lợi thế khi thuê dịch vụ hải quan

    – Với các đơn vị chuyên làm thủ tục hải quan thì họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, vì họ làm hàng ngày, có va chạm với nhiều về các vấn đề thường xuyên xảy ra và có cách khắc phục, xử lý vấn đề nhanh hơn.

    – Và điều quan trọng là họ thường xuyên cập nhật các thông tin hải quan hàng ngày, các nghị định thông tư cần thiết cho việc khai báo hải quan.

    – Khi sử dụng dịch vụ khai báo hải quan, bạn được đơn vị khai báo tư vấn và cập nhật cụ thể thêm những kiến thức hoặc những mảng khác liên quan đến vận chuyển , giấy phép, kiểm tra chuyên ngành.v.v..

    – Khách hàng không cần mất thời gian đi lại để thủ tục hải quan và xử lý các vấn đề liên quan

    – Bên đơn vị khai báo hải quan sẽ theo dõi hết cho khách hàng mọi vấn đề về hàng hóa từ việc mở tờ khai bị luồng vàng hay luồng đỏ, thì bên đơn vị khai báo sẽ chuẩn bị chứng từ và đi kiểm hóa hàng cho quý khách.

    YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ HẢI QUAN
    Zship cung cấp dịch vụ vận chuyển và ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa. 094.66.555.38

     Các thủ tục đi kèm khi khai báo hải quan

     Văn bản pháp luật về các loại giấy phép nhập khẩu

     Nghị định 47/2011/NĐ-CP – Tem bưu chính
     Thông tư 14/2011/TT-BTTTT – Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện
     Thông tư 06/2006/TT-BYT, Mục III. 1 – Thuốc thành phẩm
     Thông tư 24/2011/TT-BYT – Trang thiết bị y tế
     Thông tư 40/2011/TT-BCT – Khai báo hóa chất nhập khẩu
     Thông tư 42/2013/TT-BCT – Tiền chất công nghiệp
     Thông tư 26/2012/TT-BCT – Tiền chất thuốc nổ
     Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT – Thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, động thực vật hoang dã, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản sống
     Thông tư 08/2006/TT-BYT: Vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế
     Thông tư 06/2011/TT-BYT: công bố sản phẩm mỹ phẩm

     Thủ tục xin các loại giấy hợp chuẩn hợp quy

     – Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn
     – Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật
     – Thủ tục công bố hợp quy
     – Thủ tục công bố hợp chuẩn
     – Quy định về hợp chuẩn, hợp quy

     Liên hệ và báo giá dịch vụ khai báo hải quan

     Liên hệ hỗ trợ và tư vấn dịch vụ miễn phí

     Dưới góc nhìn của một người sử dụng, zship.vn có thể được hiểu là một blog chia sẻ kiến thức về lĩnh vực logistics. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến vận tải và logistics, bao gồm cả các bài viết về hải quan, vận chuyển hàng hóa, quản lý kho bãi, và nhiều chủ đề khác.

     Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, zship.vn còn đưa ra những lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm để giúp người đọc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực logistics. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn thông tin đáng tin cậy về logistics, Zship.vn là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu hành trình tìm hiểu về lĩnh vực này.

     - Head Office : Zship Logistics
     - Địa chỉ : Hà Nội
     - Hotline tư vấn : 09.2121.1123 (Zalo/Viber/Telegram)
     - Email liên hệ : info@zship.vn

     Các dịch vụ đang được chúng tôi cung cấp và hỗ trợ khách hàng:
     - Vận chuyển bao thuế và dịch vụ order mua hộ hàng hóa từ các nước (dịch vụ chính)
     - Dịch vụ xin giấy phép quá cảnh (cả xuất và nhập siêu nhanh trong vòng 24h) : Lào, Cam, Trung Quốc.
     - Vận tải quốc tế hàng lẻ và container
     - Dịch vụ thông quan hải quan và vận tải container nội địa
     - Cho thuê kho bãi và vận hành phân phối
     - Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa ra thế giới

     Dịch vụ khai báo hải quan Zship

     Dịch vụ khai báo hải quan Zship