Thủ Tục Cấp Phép

Hướng dẫn thủ tục xin C/O Form D

Thủ tục xin cấp C/O Form D

Hiệp định ATIGA là gì ?

Hiệp định ATIGA được ký vào tháng 2/2009 và có hiệu lực từ ngày 17/5/2010, có tiền thân là Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) ký năm 1992.

ATIGA là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan.

Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và bắt đầu thực hiện CEPT/AFTA từ năm 1996 và sau này tiếp tục thực hiện ATIGA.

Trong ATIGA, các nước ASEAN dành cho nhau mức ưu đãi tương đương hoặc thuận lợi hơn mức ưu đãi dành cho các nước đối tác trong các Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mà ASEAN ký (các FTA ASEAN+).

Thực hiện cam kết ATIGA, Việt Nam đã cắt giảm 6.897 dòng thuế (chiếm 72% tổng Biểu thuế xuất nhập khẩu) xuống thuế suất 0% tính đến thời điểm 2014.

Hiệp định Atiga C/O Form D

Hiệp định Atiga C/O Form D

Văn bản Hiệp định

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)
Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS)
Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN
Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

C/O Form D là gì

Khái niệm chung về C/O Form D

C/O Form D – một trong những thủ tục bắt buộc khi tiến hành giao dịch hàng hóa với cách doanh nghiệp nước ngoài. Hay chính xác là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thông hành trên thi trường ASEAN.

C/O form D áp dụng cho hàng xuất khẩu sang các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT. Khi người nhập khẩu xuất trình được C/O form D với cơ quan hải quan, họ sẽ được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu (đối với phần lớn mặt hàng thì thuế nhập khẩu là 0%).

Chính vì thế, khi xuất khẩu hàng đi các quốc gia Đông Nam Á, nhà nhập khẩu luôn yêu cầu nhà xuất khẩu phải cung cấp C/O này. Đây là một lợi thế và thúc đẩy giao thương trong khối ASEAN phát triển.

Điều kiện để CO form D được sử dụng

Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D – là hàng hóa phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại Hiệp định bao gồm:
Hàng hóa có chứa ít nhất 40% hàm lượng có xuất xứ từ bất kỳ một nước thành viên ASEAN nào trong thành phần của hàng hóa
Được vận tải trực tiếp từ một nước thành viên này đến một nước thành viên khác (Nước xuất khẩu là thành viên ASEAN và nước nhập khẩu là thành viên ASEAN).

Gồm có các trường hợp:

– Hàng được vận chuyển qua bất kỳ lãnh thổ của một nước ASEAN nào
Ví dụ: Hàng đi từ Singapore qua Lào vào Việt Nam.
– Hàng được vận chuyển không qua lãnh thổ của bất kỳ một nước không phải là thành viên ASEAN nào khác (hàng đi thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu)
Ví dụ: Hàng từ Cảng Singapore đến cảng Sài Gòn.
– Hàng hóa được vận chuyển quá cảnh qua một hoặc nhiều nước trung gian kế cận ASEAN, không phải là thành viên ASEAN, có hoặc không có chuyển tải hoặc lưu kho tạm thời tại các nước đó, với điều kiện:
+ Điều kiện 1: Quá cảnh là bắt buộc vì do địa lý hay do yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải hàng; Ví dụ: Hàng từ Philippines qua Hong Kong đến cảng Hải Phòng
+ Điều kiện 2: Hàng hóa không được mua bán hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh.
+ Điều kiện 3: Không được tác động đến hàng hóa tại nước quá cảnh (VD: đóng lại nhãn mác xuất xứ), ngoài việc dở hàng và tái xếp hàng hoặc những công việc cần thiết để giữ hàng trong điều kiện đảm bảo.

Quy định về thời gian và cơ quan cấp C/O Form D

Cơ quan cấp C/O Form D

– Các Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương
– Các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp.

Thời gian trả C/O Form D theo quy định

– Thời gian nhận hồ sơ: Sáng 7h30 – 11h00  , Chiều 13h30 – 16h00
– Thời gian trả hồ sơ: Sáng 8h00 – 11h30  , Chiều 14h00 – 16h

Quy định về bộ hồ sơ xin cấp C/O Form D tại Bộ Công Thương

1. Đơn đề nghị cấp C/O đã được khai hoàn chỉnh, hợp lệ.
2. Mẫu C/O Form D đã được khai hoàn chỉnh bao gồm một (01) bản gốc và ba (03) bản sao.
3. Tờ khai hải quan xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (bản sao có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu “sao y bản chính“),
4. Commercial Invoice/ Packing list của doanh nghiệp: 1 bản
5. Bảng giải trình Quy trình sản xuất: Đối với DN lần đầu xin C/O hay mặt hàng lần đầu xin C/O phải được DN giải trình các bước sản xuất thành sản phẩm cuối cùng.
6. Bill of Lading (Vận đơn): 1 bản sao có dấu đỏ của DN và dấu “Sao y bản chính”
7. Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu Người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu; hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên phụ liệu trong nước; mẫu nguyên, phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm xuất khẩu;
8. Đối với các doanh nghiệp tham gia eCOSys, mọi chứng từ sẽ được thương nhân ký điện tử và truyền tự động tới các Tổ chức cấp C/O. Các Tổ chức cấp C/O căn cứ vào hồ sơ trên mạng để kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cấp C/O cho thương nhân khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ bằng giấy.

C/O form D

Quy trình và nội dung chính của C/O form D

Quy trình làm C/O Form D

Phần đầu của C/O Form D

– Số CO (Reference Number),có sau khi truyền c/o điện tử trên hệ thống ECOSYS
– Cụm từ tiếng Anh trong đó có dòng “FORM D
– Tên nước phát hành, ví dụ: VIETNAM

Nội dung chính trong C/O Form D

Mục 1: Thông tin công ty xuất khẩu: Tên, địa chỉ, tel, fax
Mục 2: Thông tin công ty nhập khẩu: Tên, địa chỉ, tel, fax
Mục 3: Tên, số hiệu phương thức vận chuyển, ngày tàu chạy, cảng đi, cảng đến
Mục 4: Để trống
Mục 5: Số mục (có thể để trống)
Mục 6: Ký mã hiệu (có thể ghi số cont/seal hay số kiện đóng gói)
Mục 7: Mô tả hàng hóa: Số đơn hàng, số L/C, tên hàng, đóng gói, mã HS…
Mục 8: Tiêu chuẩn xuất xứ: Xem ở trang sau C/O để chọn. Tùy loại hàng mà có từng tiêu chuẩn riêng.
Mục 9: Trọng lượng tổng và giá trị FOB của lô hàng (Bằng số, bằng chữ)
Mục 10: Số và ngày của invoice
Mục 11: Xác nhận của công ty xuất khẩu
Mục 12: Xác nhận của công ty nhập khẩu
Mục 13: Loại C/O (Thông thường là Issued Retroactively)

Số Reference: Như trước thì số này do Bộ công thương tự đóng cho doanh nghiệp nhưng quy định mới thì doanh nghiệp phải khai báo online trên hệ thống cấp cấp C/O Bộ cộng thương và sau đó tự in số này trên form C/O

Một bộ C/O form D gồm 3 tờ (Original, Duplicate và Triplicate) có giá 40k/bộ mua ở tổ cấp C/O của Bộ công thương.

Trong trường hợp bộ chứng từ hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp được cấp C/O ngay trong buổi nộp hồ sơ xin cấp.

Trong trường hợp xin cấp lại C/O, doanh nghiệp phải làm đơn xin cấp lại C/O và nộp lại form C/O đã được cấp cùng toàn bộ các giấy tờ cần thiết như đã liệt kê ở trên.

Trường hợp CO form D có hóa đơn của bên thứ 3, thì phía dưới của ô này phải ghi tên của bên phát hành hóa đơn và tên quốc gia.

– Ô số 8: Tiêu chí xuất xứ form D khá quan trọng, vì có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ này. Nó cho biết tỉ lệ bao nhiêu phần trăm giá trị hàng hóa được sản xuất tại nước cấp CO.

Một số trường hợp hay gặp:

“WO” = Wholy Owned: xuất xứ thuần túy, nghĩa là 100%
Số % cụ thể, chẳng hạn 90%, nghĩa là 90% hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc
Giá trị hàm lượng xuất xứ dưới 40% thì coi như không có xuất xứ theo yêu cầu.

Ô số 9: Trọng lượng toàn bộ (hoặc lượng khác) và giá trị FOB. Ô này ý nghĩa tương đối rõ ràng. Chỉ lưu ý giá trị trong ô này là FOB, do đó nếu trên hóa đơn ghi giá trị theo điều kiện khác, chẳng hạn EXW, CIF… thì không được lấy ngay vào ô số 9 này, mà phải điều chỉnh cộng trừ chi phí để xác định đúng giá trị FOB rồi mới ghi vào ô này. Nhiều trường hợp, chủ hàng nhập khẩu khi làm C/O vẫn giữ nguyên giá CIF hoặc EXW đưa vào ô này, và bị trục trặc khi làm thủ tục nhập khẩu.
Ô số 10: Số và ngày Invoice, chính là số liệu lấy từ Invoice mua bán hàng
Ô số 11: tên nước xuất khẩu (ví dụ VIETNAM), nhập khẩu (LAOS), địa điểm và ngày xin C/O, cùng với dấu của công ty xin C/O.
Ô số 12: Xác nhận Chữ ký của người được ủy quyền, dấu của tổ chức cấp CO, địa điểm và ngày cấp.
Ô số 13: Một số lựa chọn, tick vào ô tương ứng nếu thuộc trường hợp đó
+ Issued Retroactively: Trường hợp CO được cấp sau quá 3 ngày tính từ ngày tàu chạy
+ Exhibition: Trường hợp hàng tham gia triển lãm, và được bán sau khi triển lãm.
+ Movement Certificate: Trường hợp hàng được cấp C/O giáp lưng
+ Third Party Invoicing: Trường hợp hóa đơn phát hành tại Bên thứ ba

Xem hướng dẫn chi tiết quy trình khai báo C/O Form D điện tử của Bộ Công Thương

Trường hợp C/O Form E có hóa đơn bên thứ 3

C/O Form E Third Party Invoicing

Đây là trường hợp mà CO có hóa đơn được phát hành bởi bên thứ 3, còn gọi là CO form D third party invoicing.
Để đáp ứng được trường hợp này, trên CO phải có 4 điều kiện:

Ô số 1: thể hiện nhà sản xuất tại quốc gia tham gia AFTA (vd: laos)
Ô số 7: Có tên công ty phát hành hóa đơn, và tên nước mà công ty này đặt trụ sở
Ô số 10: số và ngày hóa đơn phải ghi rõ tại ô số 10 (khớp với Invoice mua bán)
Ô số 13: tick vào mục Third Party Invoicing

Giấy chứng nhận mẫu D phải theo đúng mẫu do Bộ thương mại phát hành và phải làm bằng tiếng Anh. Bộ Giấy chứng nhận mẫu D gồm 01 bản gốc và 02 bản sao carbon (carbon copy) có màu như sau: Bản gốc (Original); Bản sao thứ hai (Duplicate) ; Bản sao thứ ba (Triplicate)

Căn cứ pháp lý và thực thi tại Việt Nam

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 – 2022

Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020

Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Các loại biểu mẫu cần sử dụng khi xin cấp C/O Form D

Bộ chứng từ đăng ký hồ sơ thương nhân

Mẫu đơn hồ sơ thương nhân (click tải về)
Mẫu chữ ký hồ sơ thương nhân (click tải về)
Mẫu kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp (click tải về)

Các mẫu đơn thường gặp khi xin cấp C/O Form D

Đơn đề nghị cấp C/O form D (click tải về)
Mẫu phiếu ghi chép hồ sơ form D (click tải về)
Mẫu form chứng nhận xuất xứ form D (mua tại Bộ Công Thương)
Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” có hóa đơn VAT (click tải về)
Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “WO” không  hóa đơn VAT (click tải về)
Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “CTC” (click tải về)
Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “LCV” (click tải về)
Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí “RVC” (click tải về)
Mẫu bảng kê nguyên phụ liệu theo tiêu chí tính tỷ lệ deminimis (click tải về)
Mẫu bảng thu mua nguyên liệu sản xuất không có hóa đơn (click tải về)
Mẫu bảng định mức nguyên phụ liệu sản xuất sản phẩm (click tải về)

Các mẫu đơn, chứng từ cần thiết khác khi xin C/O Form D

Đơn đề nghị thay đổi cơ quan cấp c/o form D (click tải về)
Đơn xin sửa / cấp lại c/o form D (click tải về)
Mẫu công văn xin cấp c/o nhanh (click tải về)
Mẫu đơn đề nghị cấp c/o trước ngày vận đơn (click tải về)
Mẫu chứng nhận không thay đổi nguồn gốc xuất xứ (click tải về)
Mẫu công văn không xin c/o cho mã hàng (click tải về)
Mẫu giấy ủy quyền ký c/o form D (click tải về)
Mẫu công văn đề nghị giảm chứng từ nộp xin c/o form D (click tải về)
Mẫu bản khai báo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu trong nước (supplier declaration) (click tải về) 

Bài viết có tham khảo và sử dụng tài liệu từ nguồn : xuatxuhanghoa.com

Zship Cung cấp dịch vụ tư vấn và xin cấp C/O Form D

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn dịch vụ miễn phí

Dưới góc nhìn của một người sử dụng, zship.vn có thể được hiểu là một blog chia sẻ kiến thức về lĩnh vực logistics. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến vận tải và logistics, bao gồm cả các bài viết về hải quan, vận chuyển hàng hóa, quản lý kho bãi, và nhiều chủ đề khác.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, zship.vn còn đưa ra những lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm để giúp người đọc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực logistics. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn thông tin đáng tin cậy về logistics, Zship.vn là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu hành trình tìm hiểu về lĩnh vực này.

- Head Office : Zship Logistics
- Địa chỉ : Hà Nội
- Hotline tư vấn : 09.2121.1123 (Zalo/Viber/Telegram)
- Email liên hệ : info@zship.vn

Các dịch vụ đang được chúng tôi cung cấp và hỗ trợ khách hàng:
- Vận chuyển bao thuế và dịch vụ order mua hộ hàng hóa từ các nước (dịch vụ chính)
- Dịch vụ xin giấy phép quá cảnh (cả xuất và nhập siêu nhanh trong vòng 24h) : Lào, Cam, Trung Quốc.
- Vận tải quốc tế hàng lẻ và container
- Dịch vụ thông quan hải quan và vận tải container nội địa
- Cho thuê kho bãi và vận hành phân phối
- Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa ra thế giới

Thủ tục xin cấp C/O Form D

Thủ tục xin cấp C/O Form D