STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Thông tư 42/2020/TT-BTC22/05/2020Thông tin, chứng từ quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP
2Công văn 2367/TCHQ-GSQL 202014/04/2020Về xuất khẩu cát
3Nghị định 46/2020/NĐ-CP09/04/2020Thủ tục hải quan hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN
4Văn bản 01/VBHN-BTC 202003/01/2020Hợp nhất Thông tư thủ tục đối với hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
5Văn bản 02/VBHN-BTC 202003/01/2020Hợp nhất Thông tư thủ tục hải quan thư, gói, kiện hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính
6Thông tư 80/2019/TT-BTC15/11/2019Thủ tục hải quan đối với thương mại qua biên giới theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP
7Thông tư 56/2019/TT-BTC23/08/2019Sửa đổi Thông tư hướng dẫn thủ tục XNK hàng hóa qua bưu chính, chuyển phát nhanh
8Quyết định 23/2019/QĐ-TTg27/06/2019Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
9Công văn 3083/TCHQ-GSQL 201920/05/2019Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có ghi “Made in VietNam”
10Công văn 6827/TCHQ-GSQL 201821/11/2018Xuất khẩu khoáng sản làm VLXD theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD
11Thông tư 39/2018/TT-BTC20/04/2018Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan
12Quyết định 38/2017/QĐ-TTg18/08/2017Quy định về chuyển cửa khẩu hàng hóa NK tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Hà Nội
13Nghị định 169/2016/NĐ-CP27/12/2016Xử lý hàng hóa lưu tại cảng biển VN
14Thông tư 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN30/06/2016Phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng NK
15Thông tư 106/2016/TT-BTC29/06/2016Thủ tục hải quan xuất nhập pha chế xăng dầu tại kho ngoại quan
16Thông tư 69/2016/TT-BTC06/05/2016Thủ tục hải quan đối với xăng dầu khí phụ gia hàng hóa XNK
17Thông tư 191/2015/TT-BTC24/11/2015Thủ tục hải quan hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
18Thông tư 49/2015/TT-BTC14/04/2015Thủ tục XNK hàng hóa qua dịch vụ bưu chính
19Thông tư 38/2015/TT-BTC25/03/2015Thủ tục hải quan, thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK
20Thông tư 203/2014/TT-BTC22/12/2014Xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
21Thông tư 149/2010/TT-BTC27/09/2010Hướng dẫn thuế và thủ tục hải quan đối với hàng bán tại khu cách ly