STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu tóm tắt
1 Thông tư 42/2020/TT-BTC 22/05/2020 Thông tin, chứng từ quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP
2 Công văn 2367/TCHQ-GSQL 2020 14/04/2020 Về xuất khẩu cát
3 Nghị định 46/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Thủ tục hải quan hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN
4 Văn bản 01/VBHN-BTC 2020 03/01/2020 Hợp nhất Thông tư thủ tục đối với hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
5 Văn bản 02/VBHN-BTC 2020 03/01/2020 Hợp nhất Thông tư thủ tục hải quan thư, gói, kiện hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính
6 Thông tư 80/2019/TT-BTC 15/11/2019 Thủ tục hải quan đối với thương mại qua biên giới theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP
7 Thông tư 56/2019/TT-BTC 23/08/2019 Sửa đổi Thông tư hướng dẫn thủ tục XNK hàng hóa qua bưu chính, chuyển phát nhanh
8 Quyết định 23/2019/QĐ-TTg 27/06/2019 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
9 Công văn 3083/TCHQ-GSQL 2019 20/05/2019 Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có ghi “Made in VietNam”
10 Công văn 6827/TCHQ-GSQL 2018 21/11/2018 Xuất khẩu khoáng sản làm VLXD theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD
11 Thông tư 39/2018/TT-BTC 20/04/2018 Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan
12 Quyết định 38/2017/QĐ-TTg 18/08/2017 Quy định về chuyển cửa khẩu hàng hóa NK tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Hà Nội
13 Nghị định 169/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Xử lý hàng hóa lưu tại cảng biển VN
14 Thông tư 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016 Phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng NK
15 Thông tư 106/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thủ tục hải quan xuất nhập pha chế xăng dầu tại kho ngoại quan
16 Thông tư 69/2016/TT-BTC 06/05/2016 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu khí phụ gia hàng hóa XNK
17 Thông tư 191/2015/TT-BTC 24/11/2015 Thủ tục hải quan hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
18 Thông tư 49/2015/TT-BTC 14/04/2015 Thủ tục XNK hàng hóa qua dịch vụ bưu chính
19 Thông tư 38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Thủ tục hải quan, thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK
20 Thông tư 203/2014/TT-BTC 22/12/2014 Xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
21 Thông tư 149/2010/TT-BTC 27/09/2010 Hướng dẫn thuế và thủ tục hải quan đối với hàng bán tại khu cách ly