Quy định chung (quy chuẩn, tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp)

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị định 154/2018/NĐ-CP09/11/2018Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ KHCN quản lý và kiểm tra chuyên ngành
2Nghị định 78/2018/NĐ-CP16/05/2018Sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn quy chuẩn
3Nghị định 107/2016/NĐ-CP01/07/2016Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
4Thông tư 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT28/02/2013Quản lý chất lượng mũ bảo hiểm
5Nghị định 67/2009/NĐ-CP03/08/2009Sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn
6Nghị định 127/2007/NĐ-CP01/08/2007Hướng dẫn Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
7Luật 68/2006/QH1129/06/2006Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 13/2019/TT-BKHCN15/11/2019Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
2Thông tư 14/2019/TT-BKHCN15/11/2019Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
3Thông tư 09/2019/TT-BKHCN30/09/2019Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
4Thông tư 07/2018/TT-BKHCN06/06/2018Sửa đổi quy chuẩn về tương thích điện từ thiết bị điện, điện tử gia dụng
5Thông tư 02/2017/TT-BKHCN31/03/2017Sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, hợp quy
6Thông tư 21/2016/TT-BKHCN15/12/2016Sửa đổi quy chuẩn thiết bị điện, điện tử QCVN 4:2009/BKHCN (Thông tư 21/2009/TT-BKHCN)
7Thông tư 22/2015/TT-BKHCN11/11/2015Quy chuẩn kỹ thuật xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
8Thông tư 26/2013/TT-BKHCN15/11/2013Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
9Thông tư 13/2013/TT-BKHCN12/04/2013Sửa đổi quy chuẩn tại các Thông tư: 21/2011/TT-BKHCN; 10/2012/TT-BKHCN; 11/2012/TT-BKHCN
10Thông tư 28/2012/TT-BKHCN12/12/2012Công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợp
11Thông tư 11/2012/TT-BKHCN12/04/2012Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ thiết bị điện gia dụng
12Thông tư 16/2010/TT-BKHCN21/09/2010Sửa đổi Thông tư 21/2009/TT-BKHCN quy chuẩn kỹ thuật an toàn thiết bị điện và điện tử
13Thông tư 15/2010/TT-BKHCN14/09/2010Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ – miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
14Thông tư 21/2009/TT-BKHCN30/09/2009Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
15Thông tư 23/2007/TT-BKHCN28/09/2007Hướng dẫn ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT07/08/2019Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
2Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT15/12/2015Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng
3Quyết định 1415/QĐ-BKHCN 201412/06/2014Công bố tiêu chuẩn quốc gia cà phê nhân TCVN 4193: 2014 (thay thế TCVN 4193:2005)

Bộ Công Thương

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 20/2018/TT-BCT15/08/2018Sửa đổi Phụ lục I Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn sản phẩm dệt may
2Thông tư 07/2018/TT-BCT26/04/2018Sửa đổi thời hạn áp dụng Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn sản phẩm dệt may
3Văn bản 17/VBHN-BCT 201729/12/2017Hợp nhất Thông tư liên tịch về quản lý chất lượng thép trong nước và nhập khẩu
4Thông tư 21/2017/TT-BCT23/10/2017Quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm dệt may (trước khi lưu thông)
5Thông tư 18/2017/TT-BCT21/09/2017Bãi bỏ một số điều về kiểm tra chất lượng thép NK tại Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
6Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN31/12/2015Quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu

Bộ Y tế

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 27/2017/TT-BYT28/06/2017Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
2Thông tư 49/2015/TT-BYT11/12/2015Về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
3Thông tư 23/2015/TT-BYT20/08/2015Quy chuẩn kỹ thuật thuốc lá điếu
4Thông tư 05/2012/TT-BYT01/03/2012Quy chuẩn kỹ thuật về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
5Thông tư 02/2011/TT-BYT13/01/2011Quy chuẩn kỹ thuật về giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm
6Thông tư 04/2011/TT-BYT13/01/2011Quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

Bộ Giao thông vận tải

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 27/2019/TT-BGTVT07/08/2019Quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở đóng tàu biển; thiết bị áp lực, xếp dỡ nồi hơi, tàu vỏ thép
2Thông tư 07/2018/TT-BGTVT07/02/2018Kiểm tra tàu biển nước ngoài
3Thông tư 10/2017/TT-BGTVT04/04/2017Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị nâng trên các công trình biển
4Thông tư 40/2016/TT-BGTVT07/12/2016Quy định về đăng kiểm tàu biển

Bộ Thông tin và Truyền thông

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Quyết định 941/QĐ-BTTTT 202004/06/2020Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet
2Thông tư 11/2020/TT-BTTTT14/05/2020Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ TTTT
3Thông tư 10/2020/TT-BTTTT07/05/2020Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm CNTT và TT
4Thông tư 05/2019/TT-BTTTT09/07/2019Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT
5Thông tư 15/2018/TT-BTTTT15/11/2018Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm TTTT
6Thông tư 12/2016/TT-BTTTT05/05/2016Thừa nhận lẫn nhau đánh giá sự phù hợp sản phẩm viễn thông, CNTT
7Thông tư 30/2011/TT-BTTTT31/10/2011Chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm CNTT, truyền thông

Bộ Xây dựng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 19/2019/TT-BXD31/12/2019Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
2Thông tư 10/2017/TT-BXD29/09/2017Quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 01/2019/TT-BTNMT08/03/2019Ngưng hiệu lực thực hiện một số quy định tại quy chuẩn phế liệu nhập khẩu
2Thông tư 09/2018/TT-BTNMT14/09/2018Quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu (thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao)
3Thông tư 08/2018/TT-BTNMT14/09/2018Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu (sắt thép, nhựa, giấy)
4Thông tư 03/2018/TT-BTNMT14/08/2018Sửa đổi, bãi bỏ một số TTHC về kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ TNMT quản lý
5Quyết định 73/2014/QĐ-TTg19/12/2014Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất