Quy định chung (quy chuẩn, tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp)

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nghị định 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ KHCN quản lý và kiểm tra chuyên ngành
2 Nghị định 78/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn quy chuẩn
3 Nghị định 107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
4 Thông tư 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT 28/02/2013 Quản lý chất lượng mũ bảo hiểm
5 Nghị định 67/2009/NĐ-CP 03/08/2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn
6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Hướng dẫn Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
7 Luật 68/2006/QH11 29/06/2006 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 13/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
2 Thông tư 14/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
3 Thông tư 09/2019/TT-BKHCN 30/09/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
4 Thông tư 07/2018/TT-BKHCN 06/06/2018 Sửa đổi quy chuẩn về tương thích điện từ thiết bị điện, điện tử gia dụng
5 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN 31/03/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, hợp quy
6 Thông tư 21/2016/TT-BKHCN 15/12/2016 Sửa đổi quy chuẩn thiết bị điện, điện tử QCVN 4:2009/BKHCN (Thông tư 21/2009/TT-BKHCN)
7 Thông tư 22/2015/TT-BKHCN 11/11/2015 Quy chuẩn kỹ thuật xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
8 Thông tư 26/2013/TT-BKHCN 15/11/2013 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
9 Thông tư 13/2013/TT-BKHCN 12/04/2013 Sửa đổi quy chuẩn tại các Thông tư: 21/2011/TT-BKHCN; 10/2012/TT-BKHCN; 11/2012/TT-BKHCN
10 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợp
11 Thông tư 11/2012/TT-BKHCN 12/04/2012 Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ thiết bị điện gia dụng
12 Thông tư 16/2010/TT-BKHCN 21/09/2010 Sửa đổi Thông tư 21/2009/TT-BKHCN quy chuẩn kỹ thuật an toàn thiết bị điện và điện tử
13 Thông tư 15/2010/TT-BKHCN 14/09/2010 Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ – miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
14 Thông tư 21/2009/TT-BKHCN 30/09/2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
15 Thông tư 23/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Hướng dẫn ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT 07/08/2019 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
2 Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng
3 Quyết định 1415/QĐ-BKHCN 2014 12/06/2014 Công bố tiêu chuẩn quốc gia cà phê nhân TCVN 4193: 2014 (thay thế TCVN 4193:2005)

Bộ Công Thương

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 20/2018/TT-BCT 15/08/2018 Sửa đổi Phụ lục I Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn sản phẩm dệt may
2 Thông tư 07/2018/TT-BCT 26/04/2018 Sửa đổi thời hạn áp dụng Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn sản phẩm dệt may
3 Văn bản 17/VBHN-BCT 2017 29/12/2017 Hợp nhất Thông tư liên tịch về quản lý chất lượng thép trong nước và nhập khẩu
4 Thông tư 21/2017/TT-BCT 23/10/2017 Quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm dệt may (trước khi lưu thông)
5 Thông tư 18/2017/TT-BCT 21/09/2017 Bãi bỏ một số điều về kiểm tra chất lượng thép NK tại Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
6 Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 31/12/2015 Quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu

Bộ Y tế

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
2 Thông tư 49/2015/TT-BYT 11/12/2015 Về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
3 Thông tư 23/2015/TT-BYT 20/08/2015 Quy chuẩn kỹ thuật thuốc lá điếu
4 Thông tư 05/2012/TT-BYT 01/03/2012 Quy chuẩn kỹ thuật về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
5 Thông tư 02/2011/TT-BYT 13/01/2011 Quy chuẩn kỹ thuật về giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm
6 Thông tư 04/2011/TT-BYT 13/01/2011 Quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

Bộ Giao thông vận tải

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 27/2019/TT-BGTVT 07/08/2019 Quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở đóng tàu biển; thiết bị áp lực, xếp dỡ nồi hơi, tàu vỏ thép
2 Thông tư 07/2018/TT-BGTVT 07/02/2018 Kiểm tra tàu biển nước ngoài
3 Thông tư 10/2017/TT-BGTVT 04/04/2017 Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị nâng trên các công trình biển
4 Thông tư 40/2016/TT-BGTVT 07/12/2016 Quy định về đăng kiểm tàu biển

Bộ Thông tin và Truyền thông

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định 941/QĐ-BTTTT 2020 04/06/2020 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet
2 Thông tư 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ TTTT
3 Thông tư 10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020 Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm CNTT và TT
4 Thông tư 05/2019/TT-BTTTT 09/07/2019 Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT
5 Thông tư 15/2018/TT-BTTTT 15/11/2018 Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm TTTT
6 Thông tư 12/2016/TT-BTTTT 05/05/2016 Thừa nhận lẫn nhau đánh giá sự phù hợp sản phẩm viễn thông, CNTT
7 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT 31/10/2011 Chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm CNTT, truyền thông

Bộ Xây dựng

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 19/2019/TT-BXD 31/12/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
2 Thông tư 10/2017/TT-BXD 29/09/2017 Quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 01/2019/TT-BTNMT 08/03/2019 Ngưng hiệu lực thực hiện một số quy định tại quy chuẩn phế liệu nhập khẩu
2 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu (thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao)
3 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu (sắt thép, nhựa, giấy)
4 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Sửa đổi, bãi bỏ một số TTHC về kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ TNMT quản lý
5 Quyết định 73/2014/QĐ-TTg 19/12/2014 Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất