STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Công văn 1694/TĐC-ĐL 201409/09/2014Hướng dẫn Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường hàng đóng gói sẵn
2Luật 04/2011/QH1311/10/2011Luật đo lường
3Nghị định 86/2012/NĐ-CP19/10/2012Hướng dẫn Luật đo lường
4Nghị định 105/2016/NĐ-CP01/07/2016Điều kiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
5Nghị định 154/2018/NĐ-CP09/11/2018Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ KHCN quản lý và kiểm tra chuyên ngành
6Quyết định 2284/QĐ-BKHCN 201815/08/2018Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu khi nhập khẩu
7Quyết định 3138/QĐ-BKHCN 201928/10/2019Đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về đo lường phương tiện đo nhóm 2
8Thông tư 07/2019/TT-BKHCN26/07/2019Sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
9Thông tư 08/2018/TT-BKHCN15/06/2018Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
10Thông tư 15/2015/TT-BKHCN25/08/2015Đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
11Thông tư 21/2014/TT-BKHCN15/07/2014Đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
12Thông tư 23/2013/TT-BKHCN26/09/2013Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
13Thông tư 24/2013/TT-BKHCN30/09/2013Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
14Thông tư 28/2013/TT-BKHCN17/12/2013Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường