Văn bản chính sách về kiểm dịch động vật

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn 3936/BNN-VP 2020 11/06/2020 Về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam
2 Công văn 3529/BNN-VP 2020 27/05/2020 Về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam
3 Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 28/10/2019 Về kiểm dịch nhập khẩu chân gà đông lạnh gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
4 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch, 20/2017/TT-BNNPTNT thức ăn chăn nuôi
5 Văn bản 15/VBHN-BNNPTNT 2018 10/12/2018 Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thú y
6 Nghị định 123/2018/NĐ-CP 17/09/2018 Sửa đổi một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
7 Công điện 1194/CĐ-TTg 2018 12/09/2018 Triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
8 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
9 Nghị định 35/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Hướng dẫn Luật Thú y
10 Văn bản 01/VBHN-BNNPTNT 2016 08/01/2016 Hợp nhất Thông tư về kiểm dịch trâu bò nhập khẩu từ Lào, Campuchia
11 Luật 79/2015/QH13 19/06/2015 Luật thú y
12 Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT 02/03/2015 Kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm mật ong xuất khẩu
13 Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Sửa đổi Thông tư 27/2009/TT-BNN về kiểm dịch trâu bò nhập khẩu
14 Thông tư 27/2009/TT-BNN 28/05/2009 Kiểm dịch dịch trâu bò nhập khẩu từ Lào, Campuchia
15 Quyết định 04/2008/QĐ-BNN 10/01/2008 Quy chế Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về ATTP và kiểm dịch (SPS)

Văn bản chính sách về kiểm dịch thực vật

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Văn bản 02/VBHN-BNNPTNT 2019 07/03/2019 Hợp nhất Thông tư thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu
2 Văn bản 01/VBHN-BNNPTNT 2019 21/01/2019 Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
3 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT kiểm dịch thực vật, 20/2017/TT-BNNPTNT thức ăn chăn nuôi
4 Công văn 4019/BNN-BVTV 2018 28/05/2018 Về việc dừng nhập khẩu cây có bầu đất vào Việt Nam
5 Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT về kiểm dịch thực vật
6 Nghị định 66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực nông nghiệp
7 Nghị định 116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Hướng dẫn Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
8 Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Quy trình phân tích nguy cơ dịch hại thực vật nhập khẩu
9 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT 30/10/2014 Thủ tục kiểm dịch thực vật XNK, quá cảnh và sau nhập khẩu
10 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014 Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
11 Luật 41/2013/QH13 25/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
12 Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT 27/03/2012 Hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật
13 Quyết định 04/2008/QĐ-BNN 10/01/2008 Quy chế Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về ATTP và kiểm dịch (SPS)

Văn bản chính sách về kiểm dịch thủy sản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT; 26/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch thủy sản
2 Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch thủy sản
3 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Quy định về kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thuỷ sản
4 Quyết định 04/2008/QĐ-BNN 10/01/2008 Quy chế Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về ATTP và kiểm dịch (SPS)

Văn bản chính sách về kiểm dịch y tế

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn 829/BYT-MT 2020 21/02/2020 Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển
2 Quyết định 433/QĐ-BYT 2019 31/01/2019 Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực y tế dự phòng
3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Sửa đổi một số quy đinh về đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
4 Quyết định 4921/QĐ-BYT 2018 09/08/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế dự phòng
5 Nghị định 89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 Hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
6 Thông tư 01/2011/TT-BNG 20/06/2011 Quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam
7 Luật 03/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm