STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Văn bản 23/VBHN-BCT 202024/03/2020Hợp nhất Thông tư về dán nhãn năng lượng các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
2Thông tư 59/2018/TT-BGTVT17/12/2018Dán nhãn năng lượng xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
3Quyết định 24/2018/QĐ-TTg18/05/2018Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ
4Công văn 1868/BCT-TKLN 201813/03/2018Sử dụng phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng
5Công văn 1316/BCT-TKNL 201812/02/2018Về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu sau khi thông quan
6Thông tư 40/2017/TT-BGTVT09/11/2017Dán nhãn năng lượng ô tô từ trên 7 chỗ đến 9 chỗ ngồi
7Quyết định 04/2017/QĐ-TTg09/03/2017Danh mục thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu
8Thông tư 36/2016/TT-BCT28/12/2016Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị
9Quyết định 7371/QĐ-BCT 201520/07/2015Công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho dán nhãn năng lượng
10Công văn 3854/BCT-TCNL 201521/04/2015Thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
11Thông tư 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT24/09/2014Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống
12Nghị định 21/2011/NĐ-CP29/03/2011Hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
13Luật 50/2010/QH1217/06/2010Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả