Quy định chung

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Công văn 2392/TCHQ-GSQL 202015/04/2020Về chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm
2Văn bản 09/VBHN-BYT 201904/04/2019Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
3Nghị định 155/2018/NĐ-CP12/11/2018Sửa đổi một số quy đinh về đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
4Công văn 5446/TCHQ-GSQL 201819/09/2018Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
5Công văn 1682/TCHQ-VP 201830/03/2018Đính chính Công văn 1511/TCHQ-GSQL 2018 về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu
6Công văn 1511/TCHQ-GSQL 201822/03/2018Hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2018/NĐ-CP
7Công văn 1267/TCHQ-GSQL201809/03/2018Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
8Nghị định 15/2018/NĐ-CP02/02/2018Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
9Nghị định 77/2016/NĐ-CP01/07/2016Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý hóa chất, vật liệu nổ, an toàn thực phẩm
10Thông tư 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT09/04/2014Phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm
11Luật 55/2010/QH1217/06/2010Luật An toàn thực phẩm

Bộ Y tế

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 25/2019/TT-BYT30/08/2019Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm
2Quyết định 1899/QĐ-BYT 201920/05/2019Danh mục, điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Y tế
3Thông tư 23/2018/TT-BYT14/09/2018Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
4Thông tư 05/2018/TT-BYT05/04/2018Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu, bao gói
5Thông tư 52/2015/TT-BYT21/12/2015Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm XNK
6Thông tư 43/2014/TT-BYT24/11/2014Quản lý thực phẩm chức năng
7Thông tư 11/2014/TT-BYT18/03/2014Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
8Thông tư 14/2011/TT-BYT01/04/2011Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Quyết định 4173/QĐ-BNN-TCTS 201931/10/2019Công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt, vận chuyển thủy sản xuất khẩu
2Văn bản 04/VBHN-BNNPTNT 201923/05/2019Hợp nhất Thông tư về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
3Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS 201926/03/2019Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
4Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT28/12/2018Kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
5Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT27/12/2018Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
6Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT15/11/2018Báo cáo khai thác, công bố cảng cá, danh sách tàu cá, chứng nhận nguồn gốc thủy sản
7Công văn 3009/BVTV-ATTPMT 201806/11/2018Phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP về kiểm tra ATTP nhập khẩu
8Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT29/10/2018Sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT; 02/2017/TT-BNNPTNT chứng nhận thủy sản XK
9Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 201831/08/2018Giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn thực phẩm NK thuộc quản lý của Bộ NNPTNT
10Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT10/07/2018Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm
11Công văn 906/BVTV-ATTPMT 201805/04/2018Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ được xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam
12Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT13/02/2017Sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản XK
13Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT24/01/2014Thủ tục cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
14Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT12/11/2013Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu
15Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT21/01/2011Truy suất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm thủy sản
16Quyết định 04/2008/QĐ-BNN10/01/2008Quy chế Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về ATTP và kiểm dịch (SPS)

Bộ Công Thương

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Thông tư 13/2020/TT-BCT18/06/2020Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
2Quyết định 773/QĐ-BCT 201929/03/2019Chỉ đinh cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
3Thông tư 43/2018/TT-BCT15/11/2018Quy định về quản lý an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
4Công văn 6321/BCT-KHCN 201810/08/2018Trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về ATTP
5Văn bản 09/VBHN-BCT 201809/02/2018Hợp nhất Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý