Quy định chung

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn 2392/TCHQ-GSQL 2020 15/04/2020 Về chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm
2 Văn bản 09/VBHN-BYT 2019 04/04/2019 Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Sửa đổi một số quy đinh về đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
4 Công văn 5446/TCHQ-GSQL 2018 19/09/2018 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
5 Công văn 1682/TCHQ-VP 2018 30/03/2018 Đính chính Công văn 1511/TCHQ-GSQL 2018 về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu
6 Công văn 1511/TCHQ-GSQL 2018 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2018/NĐ-CP
7 Công văn 1267/TCHQ-GSQL2018 09/03/2018 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
9 Nghị định 77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý hóa chất, vật liệu nổ, an toàn thực phẩm
10 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm
11 Luật 55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm

Bộ Y tế

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 25/2019/TT-BYT 30/08/2019 Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm
2 Quyết định 1899/QĐ-BYT 2019 20/05/2019 Danh mục, điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Y tế
3 Thông tư 23/2018/TT-BYT 14/09/2018 Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
4 Thông tư 05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu, bao gói
5 Thông tư 52/2015/TT-BYT 21/12/2015 Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm XNK
6 Thông tư 43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Quản lý thực phẩm chức năng
7 Thông tư 11/2014/TT-BYT 18/03/2014 Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
8 Thông tư 14/2011/TT-BYT 01/04/2011 Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định 4173/QĐ-BNN-TCTS 2019 31/10/2019 Công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt, vận chuyển thủy sản xuất khẩu
2 Văn bản 04/VBHN-BNNPTNT 2019 23/05/2019 Hợp nhất Thông tư về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
3 Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS 2019 26/03/2019 Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
4 Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
5 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
6 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Báo cáo khai thác, công bố cảng cá, danh sách tàu cá, chứng nhận nguồn gốc thủy sản
7 Công văn 3009/BVTV-ATTPMT 2018 06/11/2018 Phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP về kiểm tra ATTP nhập khẩu
8 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 Sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT; 02/2017/TT-BNNPTNT chứng nhận thủy sản XK
9 Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL 2018 31/08/2018 Giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn thực phẩm NK thuộc quản lý của Bộ NNPTNT
10 Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018 Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm
11 Công văn 906/BVTV-ATTPMT 2018 05/04/2018 Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ được xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam
12 Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản XK
13 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 Thủ tục cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
14 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT 12/11/2013 Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu
15 Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011 Truy suất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm thủy sản
16 Quyết định 04/2008/QĐ-BNN 10/01/2008 Quy chế Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về ATTP và kiểm dịch (SPS)

Bộ Công Thương

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 13/2020/TT-BCT 18/06/2020 Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
2 Quyết định 773/QĐ-BCT 2019 29/03/2019 Chỉ đinh cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
3 Thông tư 43/2018/TT-BCT 15/11/2018 Quy định về quản lý an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
4 Công văn 6321/BCT-KHCN 2018 10/08/2018 Trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về ATTP
5 Văn bản 09/VBHN-BCT 2018 09/02/2018 Hợp nhất Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý