ORDER TRACKING

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.

Nếu bạn có gì thắc mắc xin vui lòng đặt câu hỏi

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn khi có NV kinh doanh trở lại làm việc.

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Giờ làm việc 08:00 đến 17:00

SEND US A MESSAGE

CONTACT INFORMATION

50 East 52nd Street
Brooklyn, NY 10022
United States

+1322224332
+1546232784

Do you have questions about how we can help your company? Send us an email and we’ll get in touch shortly.