Tư Vấn Xuất Khẩu

Thủ tục xuất khẩu dừa tươi, dừa kim cương

Thủ tục xuất khẩu dừa tươi, dừa kim cương
Cùng tìm hiểu thủ tục xuất khẩu dừa tươi, dừa kim cương và các sản phẩm từ dừa khác tại bài viết sau.

1. Mã HS code dừa tươi và các sản phẩm từ dừa
Các bạn có thể tham khảo mã HS code dừa tươi theo nhóm 0801.

0801 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
– Dừa:
08011100 – – Đã qua công đoạn làm khô
08011200 – – Dừa còn nguyên sọ
080119 – – Loại khác:
08011910 – – – Dừa non (SEN)
08011990 – – – Loại khác

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu dừa tươi
Mặt hàng dừa tươi xuất khẩu bình thường, không chịu quản lý chuyên ngành. Do đó công ty làm thủ tục và hồ sơ hải quan xuất khẩu nông sản theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

Quá trình đính kèm V5, có thể doanh nghiệp chuẩn bị đính kèm các chứng từ sau:

Commercial Invoice
Packing List
Giấy tờ đầu vào hàng hóa (hóa đơn, bảng kê thu mua)
Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu ủy thác)
Khi làm thủ tục thông quan, cơ quan hải quan có thể yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng xuất khẩu khi có nghi ngờ.

3. Các chứng từ và yêu cầu của người nhập khẩu
Tùy theo yêu cầu của người nhập khẩu, người bán cần hỏi rõ Consignee về điều kiện và các yêu cầu nước nhập khẩu.

Hàng cần làm hun trùng hay không (Fumigation)
Có cần làm kiểm dịch thực vật đầu cảng xuất hay không (Phytosanitary)
Các chứng từ có thể người nhập khẩu yêu cầu:

Commercial Invoice
Packing List
Bill of Lading/Air waybill
Fumigation certificate
Phytosanitary certificate
Certificate of Health
Certificate of Quality/Quantity
Certificate of Origin

THỦ TỤC XUẤT KHẨU NÔNG SẢN: https://dichvuhaiquan.com.vn/thu-tuc-xuat-khau-nong-san/

Nhìn chung, thủ tục xuất khẩu dừa không có gì làm khó doanh nghiệp. Hi vọng Quý doanh nghiệp có thể thành công cho công việc xuất khẩu của mình.