Thông báo

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

Thong bao nghi tet HBM

Công ty TNHH Hoàng Bảo Minh Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023