Thông báo

Thông báo dồn hàng UK về 1 tổng kho

Thông báo chuyển kho

Từ ngày 11/4/2023. Chúng tôi DỪNG hoạt động các địa chỉ kho UK tại: 212 Deptford High Street, 36 Bournbrook Road và 39 Herbert Road.

Thay vào đó chúng tôi chuyển địa chỉ kho hàng tới duy nhất 1 địa chỉ mới sau:

First line address: 33 Herbert Road
City: London
County: London
Post code: SE18 3SZ
Tel: 07395186789

Tất cả hàng hoá quý khách đã mua về các kho UK cũ, Zship đảm bảo vận chuyển về VN như bình thường sau 1 tháng kể từ ngày phát thông báo này.

Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng Zship Logistics.