Thông báo

Thông báo đổi địa chỉ kho US (dồn 2 kho về 1 tổng kho)

Thông báo chuyển kho

Xin thông báo Zship Logistics tiến hành sát nhập 02 kho hàng thành 01 tổng kho lớn hơn. Nhằm đảm bảo trong việc quản lý và vận chuyển hàng hóa về Việt Nam.

KHO US (KHO HÀNG LẺ) – ĐÓNG KHO

Address: 3703 NE 150th Ave
City: Portland
State: Oregon
Zipcode: 97230

KHO US (KHO HÀNG SỈ) – ĐÓNG KHO

Address: 3715 SE 71st Ave
City: Portland
State: Oregon
Zipcode: 97206

KHO US – TỔNG KHO MỚI

Address line 1: 516 NE 79th Ave
City: Portland
State: OREGON
Zip code: 97213
Tel: 503 457 2930

Từ ngày 10/9/2023, quý khách vui lòng dừng mua về 2 kho cũ (3715 SE 71st AVE, Portland, Oregon, 97206 và 3703 NE 150th Ave, Portland, Oregon, 97230), đồng thời mua về kho mới ở trên.

Zship Logistics sẽ nhận và chuyển hàng ở 2 kho cũ về Việt Nam như bình thường đến hết ngày 10/10/2023

(1 tháng kể từ ngày gửi thông báo này).

Mong quý khách thông cảm và cảm ơn sự hợp tác của quý khách.