Tìm Kiếm Nguồn Hàng

Kênh nghiên cứu thị trường xuất khẩu

kênh nghiên cứu thị trường xuất khẩu

Dưới đây là một số kênh nghiên cứu thị trường xuất khẩu, data và dữ liệu thông tin xuất nhập khẩu của các quốc gia trên thế giới, cùng với link đi kèm:

UN Comtrade

Hệ thống thông tin thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc (UN Comtrade) cung cấp dữ liệu hàng hoá xuất nhập khẩu toàn cầu với hơn 170 triệu bản ghi hàng hoá được cập nhật hàng năm. Link: https://comtrade.un.org/

World Integrated Trade Solution (WITS)

WITS là một cơ sở dữ liệu miễn phí của Tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) và thực hiện theo hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). WITS cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về các sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia trên toàn thế giới. Link: https://wits.worldbank.org/

International Trade Centre (ITC)

ITC là một tổ chức liên hợp giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cung cấp cho người dùng các thông tin về thị trường, xu hướng kinh doanh và các doanh nghiệp chủ yếu trong các lĩnh vực xuất khẩu của các quốc gia trên toàn thế giới. Link: https://www.intracen.org/

International Monetary Fund (IMF)

IMF cung cấp các báo cáo thị trường, dữ liệu thống kê và thông tin về tỷ giá hối đoái để người dùng có thể nghiên cứu các quốc gia trên toàn thế giới. Link: https://www.imf.org/

World Bank Open Data

Đây là một cơ sở dữ liệu mở miễn phí của Tổ chức Ngân hàng Thế giới, cung cấp cho người dùng các thống kê về nhiều chủ đề kinh tế và xã hội, bao gồm cả xuất nhập khẩu của các quốc gia trên toàn thế giới. Link: https://data.worldbank.org/

Trading Economics

Trading Economics là một công ty cung cấp dịch vụ thông tin kinh tế, cung cấp dữ liệu xuất nhập khẩu và các chỉ số khác của các quốc gia trên toàn thế giới. Link: https://tradingeconomics.com/

Observatory of Economic Complexity (OEC)

OEC là một công cụ trực tuyến cung cấp thông tin về xuất nhập khẩu và các sản phẩm của các quốc gia trên toàn thế giới. Trang web này còn cung cấp các bản đồ tương tác cho phép người dùng nghiên cứu các mô hình kinh tế và xu hướng của thị trường toàn cầu. Link: https://oec.world/

Tất cả các kênh này đều cung cấp cho người sử dụng thông tin chi tiết về thị trường xuất khẩu, data và dữ liệu thông tin xuất nhập khẩu của các quốc gia trên toàn thế giới để giúp họ nghiên cứu và phát triển kế hoạch kinh doanh hiệu quả.