Chia sẻ kiến thức

Hiệp định VCFTA là gì? Cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile

hiep dinh vcfta la gi 64f7f3f102e35

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) là một thỏa thuận thương mại quan trọng được ký kết vào ngày 11/11/2021. Được ký kết sau nhiều năm thương lượng, đây là cơ hội để cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam và Chile các điều kiện di chuyển hàng hóa dễ dàng hơn trong khu vực này. Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về hiệp định VCFTA, những lợi ích và những thách thức của việc thực thi hiệp định này.

Ai là những bên ký kết Hiệp định VCFTA?

Hiệp định VCFTA là gì? Cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile

Việt Nam và Chile đã ký kết Hiệp định VCFTA trong một buổi lễ tại Hà Nội vào ngày 11/11/2021. Hai quốc gia đã bắt đầu thương lượng các điều khoản của hiệp định từ năm 2012 và cuối cùng đã đạt được thỏa thuận cuối cùng vào năm 2021.

Hiệp định VCFTA cung cấp những gì?

Hiệp định VCFTA là gì? Cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile

Hiệp định VCFTA cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam và Chile các điều kiện thương mại tự do hơn trong khu vực này. Hiệp định này bao gồm nhiều lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, và hợp tác khoa học và công nghệ.

Hàng hóa

Việc ký kết hiệp định VCFTA sẽ giúp các doanh nghiệp của Việt Nam và Chile tiếp cận thị trường hàng hóa rộng lớn của nhau. Hiệp định này cung cấp cho các doanh nghiệp quyền truy nhập vào thị trường mà không phải chịu thuế hoặc giảm thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất trong nước.

Dịch vụ

Hiệp định VCFTA cung cấp cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Chile nhiều lợi ích về dịch vụ. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp quyền truy nhập vào thị trường dịch vụ của nhau, bao gồm các lĩnh vực như du lịch, hậu cần, tài chính, và logistics.

Đầu tư

Hiệp định VCFTA cũng cung cấp cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Chile quyền truy nhập vào thị trường đầu tư của nhau. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp quyền đầu tư và sở hữu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả động sản, sản xuất, và dịch vụ.

Hợp tác khoa học và công nghệ

Hiệp định VCFTA cũng mở ra cơ hội cho hai quốc gia hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, hiệp định này còn bao gồm các lĩnh vực khác như chính sách cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khi nào Hiệp định VCFTA có hiệu lực?

Hiệp định VCFTA là gì? Cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile

Hi ệp định VCFTA đã được ký kết vào ngày 11/11/2021 và hiện đang chờ thông qua bởi hai nước. Sau khi được thông qua, hiệp định này sẽ có hiệu lực trong một thời gian ngắn sau đó.

Những lợi ích của Hiệp định VCFTA là gì?

Hiệp định VCFTA là gì? Cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile

Hiệp định VCFTA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả Việt Nam và Chile. Dưới đây là những điểm nổi bật của hiệp định này:

Tăng trưởng kinh tế

Hiệp định VCFTA sẽ giúp tăng trưởng kinh tế cho cả Việt Nam và Chile. Nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp của hai quốc gia và giúp nâng cao năng suất lao động.

Xóa bỏ rào cản thương mại

Hiệp định VCFTA sẽ giúp xóa bỏ rào cản thương mại giữa Việt Nam và Chile. Các doanh nghiệp của hai quốc gia sẽ có thể tiếp cận các thị trường của nhau một cách dễ dàng hơn và không phải chịu những thuế xuất khẩu cao.

Tăng cường hợp tác

Hiệp định VCFTA cũng sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Chile trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai quốc gia sẽ có thể hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đầu tư, dịch vụ, và nhiều lĩnh vực khác.

Tạo viễn cảnh dài hạn

Hiệp định VCFTA sẽ tạo ra một viễn cảnh dài hạn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Chile. Nó sẽ giúp các doanh nghiệp của hai quốc gia trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế và góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.

Những thách thức khi thực thi Hiệp định VCFTA

Mặc dù Hiệp định VCFTA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam và Chile, nhưng cũng tồn tại một số thách thức trong quá trình thực thi hiệp định này. Dưới đây là những thách thức chính:

Cạnh tranh khốc liệt

Hiệp định VCFTA sẽ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Chile. Tuy nhiên, cũng sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế.

Áp lực từ các nước đối thủ

Việc ký kết Hiệp định VCFTA cũng có thể gây áp lực cho các nước đối thủ trong khu vực. Các nước này có thể tăng cường hoạt động thương mại của họ để không bị bỏ lại phía sau trên thị trường quốc tế.

Thay đổi pháp luật

Thực thi hiệp định VCFTA cũng sẽ đòi hỏi thay đổi các pháp luật và quy định ở Việt Nam và Chile. Điều này có thể làm chậm tiếnến tiến trình thực thi hiệp định và tạo ra những khó khăn trong việc điều chỉnh và tuân thủ các quy định mới.

Các phương án thay thế

Ngoài Hiệp định VCFTA, Việt Nam và Chile cũng có thể xem xét các phương án thay thế khác để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Dưới đây là một số phương án thay thế:

Hiệp định thương mại khác

Ngoài VCFTA, Việt Nam và Chile có thể tiếp tục thương lượng và ký kết các hiệp định thương mại khác để mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các hiệp định về dịch vụ, đầu tư, hoặc hợp tác ngành nghề cụ thể.

Hợp tác song phương

Việt Nam và Chile có thể tăng cường hợp tác song phương thông qua các biện pháp và chương trình hợp tác kinh tế và đầu tư. Cả hai quốc gia có thể xem xét việc đào tạo, trao đổi công nghệ, và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư.

Hiệp định VCFTA là gì? Cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile

Các bước thực hiện Hiệp định VCFTA

Để thực hiện Hiệp định VCFTA, Việt Nam và Chile cần tuân thủ các bước sau:

 1. Thông qua Hiệp định: Cả hai quốc gia cần thông qua Hiệp định VCFTA thông qua các quy trình phê duyệt nội bộ. Điều này bao gồm việc xem xét, thảo luận và thông qua các điều khoản chi tiết của hiệp định.
 1. Thực hiện quy định: Sau khi Hiệp định được thông qua, Việt Nam và Chile cần thực hiện và tuân thủ các quy định và cam kết đã được thỏa thuận trong hiệp định. Điều này có thể yêu cầu sửa đổi các luật pháp và thực hiện các biện pháp thay đổi liên quan.
 1. Hỗ trợ doanh nghiệp: Cả hai quốc gia cần thiết lập các chương trình và cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tham gia vào hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Điều này có thể bao gồm cung cấp thông tin, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ khác cho doanh nghiệp.
 1. Theo dõi và đánh giá: Việt Nam và Chile cần thiết lập các cơ chế theo dõi và đánh giá hiệu quả của Hiệp định VCFTA. Điều này giúp đảm bảo rằng các cam kết đã được thực hiện đúng thời hạn và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

So sánh giữa Hiệp định VCFTA và EVFTA

Hiệp định VCFTA và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có những điểm tương đồng và khác biệt nhất định. Dưới đây là một số so sánh giữữa Hiệp định VCFTA và EVFTA:

Tương đồng:

 • Cả VCFTA và EVFTA đều là các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và một quốc gia hoặc khối kinh tế khác.
 • Cả hai hiệp định đều nhằm mục tiêu loại bỏ rào cản thương mại và tăng cường quan hệ kinh tế giữa các bên.
 • Cả VCFTA và EVFTA đều áp dụng cho nhiều lĩnh vực, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác khoa học-công nghệ.

Khác biệt:

 • VCFTA là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chile, trong khi EVFTA là hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
 • VCFTA tập trung vào thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Chile trong khi EVFTA mang tính chất chiến lược để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường châu Âu của Việt Nam.
 • Đối tác thương mại chính của Việt Nam trong VCFTA là Chile, trong khi đối tác thương mại chính trong EVFTA là các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu.
 • Các quy định và cam kết trong VCFTA và EVFTA cũng có những khác biệt nhất định, bởi vì mỗi hiệp định phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu của các bên tham gia.

Tóm lại, Hiệp định VCFTA mang lại cơ hội thương mại mới giữa Việt Nam và Chile, tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư giữa hai quốc gia. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn dịch vụ miễn phí

Dưới góc nhìn của một người sử dụng, zship.vn có thể được hiểu là một blog chia sẻ kiến thức về lĩnh vực logistics. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến vận tải và logistics, bao gồm cả các bài viết về hải quan, vận chuyển hàng hóa, quản lý kho bãi, và nhiều chủ đề khác.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, zship.vn còn đưa ra những lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm để giúp người đọc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực logistics. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn thông tin đáng tin cậy về logistics, Zship.vn là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu hành trình tìm hiểu về lĩnh vực này.

- Head Office : Zship Logistics
- Địa chỉ : Hà Nội
- Hotline tư vấn : 09.2121.1123 (Zalo/Viber/Telegram)
- Email liên hệ : info@zship.vn

Các dịch vụ đang được chúng tôi cung cấp và hỗ trợ khách hàng:
- Vận chuyển bao thuế và dịch vụ order mua hộ hàng hóa từ các nước (dịch vụ chính)
- Dịch vụ xin giấy phép quá cảnh (cả xuất và nhập siêu nhanh trong vòng 24h) : Lào, Cam, Trung Quốc.
- Vận tải quốc tế hàng lẻ và container
- Dịch vụ thông quan hải quan và vận tải container nội địa
- Cho thuê kho bãi và vận hành phân phối
- Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa ra thế giới