Tìm Kiếm Nguồn Hàng

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu cá ngừ

khai thac ca ngu anh hai lang

Gouraya Golfe

Địa chỉ: Laazib, route de Toudja, Oued Ghir, Bejaia, Algérie
Điện thoại: +213 660 57 35 40
Email: contact@gourayathon.com
Website: https://gourayathon.com

Sarl Tropical Food

Địa chỉ: Z.I Hassi Ameur, Hassi Bounif, Oran- Algérie
Điện thoại: +213 (0) 770110562
Email: info@tropicalfood-dz.com

SARL BCF Conserverie fruits de Mer

Địa chỉ: M94Q+GWF, 4e Rocade d’Oran, Es Sénia, Algeria
Điện thoại: +213 561 90 86 14
Email: sarlbcfconserverie@gmail.com

Conserverie de bone

Địa chỉ: Zone Industielle Lot 13 et14 E1 Bouni- Annaba- Algérie
Điện thoại: 0021338888155/ 0021338888176
Email: conserveriedebone@gmail.com

Sarl Rajafood Industrie

Địa chỉ: Zone Industrielle Hassi Ameur, Boite Postale, n°3, Algérie
Điện thoại: +213(0) 555 022 060
Email: contact@rajafood.dz

SPA – Conserverie Soleil d’Algérie

Địa chỉ: Hassi Ben Okba Hassi Bounif Oran , Hassi Ben ‘Okba, Algeria
Điện thoại: +213 560 17 77 76
Email: spacsacontact@gmail.com

Sarl Haal

Địa chỉ: Area Hassi Ameur,Hassi Bounif, Algeria
Điện thoại: 00213 (0)770 93 36 47
Email: consommateurs@haal-dz.com

INDUSTRIAL CANNING CAMPANY

Địa chỉ: Hai Ben Hamza Section 04 lot n° 157 Hammadi, Boumerdes, Algérie
Điện thoại: +213 560289174
Email: kamel.tayeb@gmail.com

Nguồn : Kompas